Veiligheid & Gezondheid

Kinderdagverblijf  en Buitenschoolse opvang ’t Schansje waarborgt de veiligheid en gezondheid op een verantwoorde en verplicht gestelde manier. De GGD komt jaarlijks langs bij ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang voor een inspectie.
Naast ons pedagogisch beleid beschikken we over diverse protocollen met betrekking tot veiligheid en gezondheid.
Regelmatig worden de protocollen geëvalueerd en indien gewenst aangescherpt, c.q. bijgesteld. Dit om de kwaliteit binnen ons Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang zo hoog mogelijk te houden.

Wanneer u de protocollen wilt inzien kunt u hiernaar vragen bij de pedagogisch medewerkers.

Beleid veiligheid & gezondheid