Pedagogisch Beleid

Als directie en medewerkers willen we kwalitatief goede en betrouwbare kinderopvang en buitenschoolse opvang  bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan ons pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan en dat wij steeds gericht zijn op verdere professionalisering en op verbetering van de pedagogische kwaliteit. In ons pedagogisch beleid beschrijven we onze visie, hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Daarnaast geven we aan hoe wij werken aan de vier competenties, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen.

Pedagogisch beleidsplan KDV 2018

Pedagogisch beleidsplan BSO 2018

Pedagogisch beleidsplan BSO 2019