GGD

De GGD controleert of het dagverblijf en de buitenschoolse opvang voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen volgens de Wet Kinderopvang, onder andere op de gebieden:

  • Pedagogische kwaliteit
  • Veiligheid en gezondheidsmanagement
  • Leidster-Kind ratio
  • Personeel
  • Oudercommissie
  • Klachtenregeling


Hieronder vindt u de inspectierapporten:

Inspectierapport BSO 2019

Inspectierapport KDV 2019

Inspectierapport KDV 2018

Inspectierapport BSO 2018

Inspectie KDV: 23-01-2017

Inspectie BSO: 04-10-2016